Dionýsův chrám na Délu. Pohled do nitra chrámu.
060240.jpg
Jméno: 060240 Autor: zk