Falická terasa před Dionýsovým chrámem na Délu (Stoibadeion). Kolem -300.
delo228.jpg
Jméno: delo228 Autor: zk