Falická terasa před Dionýsovým chrámem na Délu (Stoibadeion). Kolem -300. Reliéf zobrazuje Selénu, Dionýsa a Mainadu.
delo230.jpg
Jméno: delo230 Autor: zk