„Thrácká a orientální božstva", +2. až+3. st. Dionýsos, ten je v Thrákii doma, kdysi i nyní! Museum ve Varně.
varm43.jpg
Jméno: varm43 Autor: zk