Velká bohyně !
10nejstar/folder.png Velká bohyně v chalkolitu a v rané i střední době bronzové
20br2/folder.png Velká bohyně v pozdní době bronzové
Hlavně z Kréty a z Mykén. "Ptačí" podoba má ale vlastní album.
30ptaciB/folder.png "Ptačí" bohyně.
Mykénské idoly, říká se jim "ptačí bohyně", ne že by byly bohyněmi ptáků, ale že jejich hlavičky tak vypadají. Tělo je placaté v jedné rovině, obličej v jiné, kolmé. Občas mívají čelenku, občas dítě. Někdy se seskupují do dvojic.
V celém mykénksém světě jich je plno, takže tyhle drobné terakoty potkáme skoro ve všech řeckých museích.
Maximum výskytu je v Argolidě (Mykény) a v Attice (Athény) na začátku pozdního bronzu.
40/folder.png Velká bohyně v archaické době i později
Včetně "bohyně s náhrdelníky", což je možná Démétér v západní cerzi.
Volné pro nekomerční použití