Ostatní bohové, mimo tradiční výčet Olympanů !!
Asklep/folder.png Asklépios
Napůl bůh a napůl héróos, lékař a patron lékařsktví.
Rodiče: Apollón a thessalská princezna Korónis, kterou ovšem Apollón zabil, takže z ní Asklépia rodil Hermés.
Jiná verze: Narozen a zázračně nalezen v okolí Epidauru na Peloponésu.
V Epidauru má hrob s hérojskou svatyní (chthonickou), chrám, spánkovou síň, a lékařskou školu.
Další významné Asklépeion je na ostrově Kós (Dodekanés), další v Korinthu, u Efesu...
Zvenku viděno: Asklépiovy lékařské schopnosti přebírá jeho pololidský syn. Od klasické doby se kult hodně popularizuje.
Nejvýznamnější Asképiadés: Asi Parmenidés, určitě Hippokratés. Viz taky rubrika "Lékaři" u "Předsokratiků".
Baubo/folder.png Baubó
Personifikované a deifikované ženské pohlaví v těhostenství.
Souvisí i s legendou o tom, jak se Démétér chystá v Eleúsině porodit Iakcha.
Možná nová podoba velice dávného kultu plodnosti (těhotných bohyň). Bývá traktována vážně i vesele.
Dionysos/folder.png Dionýsos
Duch vína a falického napětí, který "náhle přichází a tluče", žádá oběť, neboť ji i sám podstupuje.
"Bůh s maskou", jeho ctitel (Bakchos) je s ním identický (což je jinak jenom v mystériích), patron divadla.
Jeho průvod (kommos): Satyrové, Mainády (lidské ženy v transu), Músy, nymfy. K jeho poctě falické průvody.
Rdiče: Zeus a thébská princezna Semelé, zabitá ovšem bleskem při početí, takže jej donášel Zeus a rodil Hermés, který jej společně se Silénem a nymfami vychovával.
Zrozen asi taky v jeskyni Kóryaké nad Delfami, opileckou lodí se plaví na Naxos.
Zabit Titíny, ale Apollón jej pohřbil v Delfách pod svým chrámem a recykloval, dělí se s ním o vládu nad Delfami.
Související: Apollón (zdnánlivě opačný brácha, "mladí bohové"), Ariadné (milenka a žena).
Eros/folder.png Erós
Jedna verze: Prapůvodní bůh, jenž povstal z Chaosu, může se s ním poměřovat leda Úranos a Gáia nebo Velká bohyně.
Druhá verze: Rozverný synek Afrodíty a Area.
Třetí verze (Platón, Symposion 199-200): Daimón, který je prostředníkem mezi bohem a lidmi, syn Tuláka Bídy (Poros, "Průchod" a Penia). Je touhou po tom, co chybí, tedy po kráse, dobru a plození. Erotika (náležitosti Erótovy) je uměním této cesty. (Platón to ovšem dovysublimoval do netělesna.)
Související: Psýché.
Zobrazuje se postupně čím dál mladší, nakonec jako malé klouče (ovšem poněkud chlípné).
Pozdní podoby jsou většinou hodně kýčovité. Pravda je, že "Erós potřebuje létat".
fysis/folder.png "Fysis", terakotové modely chrámku nebo jeskyně s bohyní uvnitř.
Od střední doby bronzové do rané antiky, v Řecku a východním Mediteránu.
Nejhezčí je z Archanes na střední Krétě a je v Archeologickém muzeu v Hérakleiu..
Je jich víc, ale v muzeu v Chanii se právě tyhle nesmí fotit.
Vlastně by to mohlo patřit pod "Velkou bohyni".
Gaia/folder.png Gáia (Gé)
Základní podoba Velké bohyně (viz tam), ne vždy anthropomorfní, leč třeba "petromorfní".
Zrodila se z Chaosu, žena Úrana (Nebe).
"Pupek" (omfalos, možná ale vrchol fallu) má prý v Delfách, každopádně tam má dělohu (ddelfé) a původně i věštírnu.
Potomci: Bohyně Themis (Důmysl), Pythón (Had, Drak), Kronos, Rhea (Rheia) a mnoho dalších.
Hades/folder.png Hádés a Plútón
Podsvětní vládce, král zemřelých. Taky Podsvětí samo, kraj za řekou Léthé (Zapomnění).
Novořecky "Peklo", ale původně spíš obrovský tmavý dolní prostor, kde se celkem nic neděje a nikdo nic neví. Něco jako velká nádražní čekárna bez jízdního řádu a plná cestujících, kteří si nic nepamatují a nikam nejedou.
Také majitel všech podzemních pokladů a dárce vitální síly rostlin - roh hojnosti, "kořeny" života i bohatství.
Lidé i bohové se ho bojí. Ctí jej však jako toho, kdo dává bohatství, ale i toho, kdo "vše přijímá". Málo zobrazován. Občas tabuově nazýván Plútón, což je přesně vzato jiný bůh (syn Démétry).
Související bohové: Persefoné (milenka a manželka, kterou si unesl), Chárón (převozník), Thanatos, Hermés (Průvodce duší), DIonýsos, Apollón.
Do Hádu sestoupila řada hrdinů: Orfeus, Odysseus, v lidové verzi i Ježíš.
Hekate/folder.png Hékaté a Trojitá bohyně
Bohyně na rozcestí, Vládkyně křižovatek, Paní Noci a Královna Nebe, mocná proměnami.
Na nebi ztotožňována s Lunou (Seléné), na zemi s Artemidou, v podsvětí s Persefonou.
Zvenku viděno: Je proměnou některých aspektů Velké bohyně, která se v řeckém prostředí diferencuje. Později se stává obávanou jakožto čarodějka.
Analogie: Hermés, ale s menším smyslem pro srandu.
Hermafrod/folder.png Hermafrodítos
Má znaky obou pohlaví, ale na rozdíl od Androgyna z toho není šťastný. (Mluví v mužském rodě.)
Rodiče: Hermés a Afrodíté.
Milenka: Nyfa Salmakis s ním splynula ve svém pramenu.
Znak ne zcela úspěšného pokusu o krásu dokonalé úplnosti,
znak nostalgické nenaplnitelné touhy (v tomto viz Pothos).
Hory/folder.png Hóry
Osudové mocnosti, které dávají rytmus času: Vhodný okamžik, období pro něco, doba, epocha; pak "hodina" a nakonec "roční doba".
Původně byly 3: Eunomia, Diké, Eiréné (Zákonnost, Spravedlnost nebo Řád, Mír).
Jiná verze: Auxó, Thalló, Karpó (Rostu, Kvetu, Plodím).
Analogicky ke třem sudičkám (1. navazuje niť, 2. přede, 3. odstřihuje).
Dcery Dia a bohyně Themis.
Hérakleitos (B 100): "Doby, které všechno přinášejí."
Římané zavedly 4 hóry ve smyslu ročních dob, porotože u nich je jiné klima.
Hyiakinth/folder.png Hyakinthos
Většinová verze: Spartský primc, který si oblíbil Apollóna. Ten s ním pouze cudně sportoval, ale cizí žárlivost způsobila, že ho "náhodou" zabil diskem.
Menšinová verze: Spartský mýtus o Hyakinthovi je překryvem starší náboženské tradice sakrálního ostrova Délu. Tam je posvátná hora Kynthos/Kinthos, o jejíž skálu se prý opírala bohyně Létó, když rodila Apollóna. Hyakionthos mohl být místním bohem ostrovní hory, lokalizací syna nejvyššího boha; a typus recyklačního mladého boha (viz Dionýsos, Attis, Adónis).
Jméno je typicky před-indoevropské. Obě verze spojuje cykličnost vegetativního typu. Rokle až jeskyně jeho narození (nebo hrobu) ve svahu Kinthu pak byla přeznačena na Héraklovu. Viz také Hyakinthie, slavnosti ve Spartě, na Théře a na Krétě, s tanci nahých mladíků. (Cudně pravoslavně obnoveno v Anógii na Krétě pod horami Ída.)
Kabeiroi/folder.png Kabeiroi
Bizarní předřecký kult, který se uchoval až do římské doby. Motivy fénické, námořnické, ale i selské a možná taky thrácké.
Slovo "Kabeirové" (KABEIROI) je pořečtěným přepisem fénického CHABIRIM, "Velcí bohové". To je přeloženo do řečtiny: MEGALOI THEOI. Takto jsou také titulováni. Jsou to božstva východomediteránního typu, neřecká, ale pak částečně homologizovaná s řeckými: např. Hermés Kadmilos jako jeden z Kabeirů (jinak bývá v doprovodu Hekaté).
Mystéria Kabeirů na ostrově Samotháké (a taky v Kabeiru u Théb).
Témataj ak vznešeně obřadní, tak i parodická, mnohdy výstředně až pohošlivě.
Kronos/folder.png Kronos
Ve zlatém věku Vládce světa.
Syn Úrana a Gáie (Nebe a Země), jeho ženou je Rhea (Rheia, Proudící).
Zbavil Úrana mužnosti, jeho zase později přemohl Zeus, jeho syn.
Ke cti poraženého Krona (i slávě vítěze, Dia) se v Olympii konají Olympijské hry.
Nyní vládce Blažených ostrovů na Západě. Málo zobrazován.
Zvenku viděno: Zasloužilý a vysloužilý bůh je odeslán novým bohem daleko na Západ, aby tam vládl zasloužilým zemřelým, aby nemuseli do Hádu.
Kybele/folder.png Kybelé a Velká Matka bohů v antice
Původně maloasijská bohyně, hlavně fryžská, Velká matka Bohů.
Zvenku viděno: Je proměnou některých aspektů Velké bohyně, která se ve fryžském prostředí Malé Asie diferencuje a působí i v Řecku.
V Malé Asii měla ovšem divoké obřady, spojené i s kastracemi kněží.
Její miláček: Attis.
V Řecku analogizována s Rheiou. V pozdní antice kult revitalizován.
Leto/folder.png Létó
Lýkijská bohyně, "Žena oděná Sluncem", matka "krásných dětí", dvojčat Apollóna a Artemidy.
Rodí s obtížemi, pronásledována Hérou a všemožnuo havětí (žáby, vlci, had nebo drak Pythón), viz Pausanás nebo i ozvěny v křesťanské Apokalypse.
Rodí v Lýkii (Létóon), Iónii (nad Efesem nebo na ostrůvkju u Efesu), na Astérii (Keros?) a nakonec na Délu.
Apollón pak Pythóna střelil šípem, pomstil matku a záskal delfskou věštírnu.
Zvenku viděno: Je aspektem Velké bohyně v lýkijském prostředí a působí i v Řecku.
Nike/folder.png Níké
Bohyně vítězství.
Pan/folder.png Pán (Pan)
Rohatý vládce pastvin, stád a divoké přírody.
Otec: Hermés nebo Zeus. Matka: některá nymfa.
Persef/folder.png Persefoné
Také "Koré" (Dívka"). Dcera Dia a bohyně Démétér.
Unesená Hádem, následuje eleusinský příběh o tom, jak ji Démétér hledá.
Hádés si ji pojistil granátovým jablíčkem, které snědla i se zrníčkem - znak dívčí iniciace a vztahu plodnosti a smrtelnosti.
Královna podsvětí, na dvě třetinu roku však Háda opouští.
Možná syn (předmanželský, s Diem): Zagreus (analogie Dionýsa).
Souvislosti: Eleusinská mystéria.
Pothos/folder.png Pothos
Afrodítin průvodce nebo syn, probouzí touhu a chtíč, sám je tvořen jen nenaplněnou touhou.
Zvenku viděno: Erós se z autochthonického božstva stal tajtrlíkem tím, že převzal roli tohoto Afrodítina průvodce nebo plodu, navíc v odlehčené podobě, křídlaté a komické.
synkret/folder.png Synkretičtí bohové pozdní antiky
Rvitalizace tradičních bohů, příchod nových, přeznačování, prolínání.
VelkaB/folder.png Velká bohyně !
Členění nejprve chronologcké.
Antickými metamorfózami velké bohyně jsou pak především Afrodíté, Artemis, Démétér, Hekaté a Kybelé. Ty mají vlastní alba.
Vlastně vy sem mohla mohla patřit i "Fysis", terakotové modely chrámku s bohyní uvnitř.
Provizorní.
z99ostat/folder.png Ostatní bohové
Z pojmenovatelných bohů a podobných bytostí tady zbyli:
Prométheus, Priapos, Chárón, Íris, Hygeia, Týché, Thetis, Slunce, Luna, Dióné, Themis, Bel. (A pak pár buddhistických postav, i když to vlastně nejsou bohové.)
Volné pro nekomerční použití