Z kykladského ostrova Naxu pochází toto snad nejstarší zobrazení betlémské scény, asi z doby kolem r. +400. Podle muzejní popisky je to ovšem "Útěk do Egypta". Mramorová deska asi 1 metr velká, nejspíš z náhrobku. Byzantské museum v Athénách, BXM 312. Kvalita naxijské sochařské práce a nejlepšího materiálu se tu pojí s naivistickými rysy starokřesťanského umění, ale taky už s dekorativním formalismem nastupujícího byzantinismu.
081079.jpg
Jméno: 081079 Autor: zk