Pantokrator, +10. st., reliéf, slonovina. Kristus Vládce Kosmu, neboť "skrze něho je všechno stvořeno" (nikájské vyznání víry). Museum Hotel de Cluny. Motiv velice oblíbený v Byzanci, zatímco Západ pak častěji než vládu Zmrvýchvstalého zobrazuje Ukřižování.
clun911x.jpg
Jméno: clun911x Autor: zk