Začínáme od Adama: tenhle pochází z Notre Dame, je v životní velikosti, z doby kolem +1260, má inventární číslo Cl. 11657. Museum Hotel de Cluny, Paris. Je vysochán velmi odvážně, anžto má pupek, kolem čehož byla spousta scholastických disputací, neboť je bytostí nenarozenou, takže by musel být stvořen rovnou s pupkem. Miniaturní fíkovník s obřím listem řeší problémy stability a prudérie.
clun906.jpg
Jméno: clun906 Autor: zk