Svatý Jiří, stříbrný reliéf na dřevě, 18. až 19. st. Museum ve Varně. Jedna z metamorfóz "thráckého jezdce". Jinou je sv. Démétrios a ještě jinou sv. Minas, který pro změnu morduje nějakého člověka (v bulharské i novořecké tradici prý nejspíš Turka).
varm46.jpg
Jméno: varm46 Autor: zk