Politici, jejich milenci a povstalkyně !
10povstal/folder.png Ostrovní povstalkyně
Půvabné velitelky povstání na Krétě a na Kykladách, jak je ukazuje Nautické museum na Mykonu.
20Antinoos/folder.png Antinoos
To bylo tak: Řeckomilný římský císař Hadrián se zamiloval do mladého Antinoa z Bythínie, který jeho lásku neskonale opětoval. Když se dozvěděl věštbu, že císaře může zachránit jenom jeho oběť řece Nilu, skočil do Nilu a utopil se.
Hadrián nařídil jeho božský kult, ve středním Egyptě založil město Antinoopolis a po celé zemi se stavěly jeho sochy.
Díky tomu máme přehled o kvalitách sochařské práce na mnoha místech Ipméria kolem r. +130 až 138.
25Polyd/folder.png Polydeukión
Polydeukión, žák a miláček Heroda Attika.
30politici/folder.png Politici
Držitelé moci a otěží.
Chronologicky podle historie osob, ne podle doby vzniku soch.
(Pánové, pamatujete si ještě, kde bývalo napsáno: "Soudruzi, jenom tady to držíte ve svých rukou"?)
Volné pro nekomerční použití