Portréty lidí !!
10liter/folder.png Básníci a vědci
Od Homéra dál.
Chronologicky podle historie osob, ne podle doby vzniku soch.
20filosofoi/folder.png Filosofové
Od mudrců, přes Sókrata, Platóna, Aristotela, Chrýsippa a Epikúra k dalším.
Chronologicky přibližně podle historie osob, ne podle doby vzniku soch.
30ostat/folder.png Politici, jejich milenci a povstalkyně !
Máme tady:
Ostrovní povstalkyně.
Antinoos a Polydeukión.
Politici.
Volné pro nekomerční použití