Zpátky k Hérakleitovi
Zpátky na
Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz

Hérakleitos z Efesu

F 80A Mouraviev

Aristoníkos, Fr. ap. POxy 3710

(překlad: Vojtěch Hladký)

Bilingva .DOC      Bilingva .PDF

 

 

(a)
                    Když se sejdou měsíce,
       /srpek/ se neukazuje tři dny po so[bě]:
          den před, o novoluní, den poté.
          /Ale/ někdy v méně dnech
                    se mění,
                    jindy ve více.
                         ...

 (b)
       Když zmiz[í] [n]a do[bu nestejn]ou,
          znovu se [prot]i paprskům
          uká[že] měsíc.
          novo[...

 (c)
       Když se třetí den měsíc objeví,
          šestnáctý den přejde do úplňku
          za čtrnáct dnů.
          Dožene zbývající (čas)
          za třináct dnů.


Viz Hérakleitos B 126a !
 

Kontext:

33                               "... naopak přijdou časně (Homér, Od. 156)".

       Aristoníkos říká, že tehdy bylo novoluní

35   od čehož je svátek Apollóna, protože ten je totožný se sluncem.

       To, že o novoluní dochází k zatměním ukazuje,

       Aristarchos ze Samu, když píše: "Pravil

       Thalés, že dochází k zatmění slunce,

       když se před ním ocitne měsíc,

40   skrytí (krypsis) (měsíce) vyznačuje

       den, ve kterém dochází k zatmění.

       Ten někteří nazývají třicítka (triakas), jiní novoluní.

       Hérakleitos pak řekl: "Když se sejdou

       měsíce, /srpek/ se neukazuje tři dny po so[bě]:

45   den před, o novoluní, den poté.

       /Ale/ někdy v méně dnech se mění,

       jindy ve více." Diodóros to

       vysvětluje takto: "Protože se měsíc

       skryje, když se přiblíží sluci

50   na konci měsíce, jakmile

       se ponoří do paprsků Slunce..."

       "Když zmiz[í] [n]a do[bu nestejn]ou, znovu se

       [prot]i paprskům uká[že]" To znamená

       "srpek", když poprvé dojde k jeho objevení (fasis)

55   z paprsků "novo[..."

 ...

7                                 ... "Když se třetí den měsíc

       objeví, šestnáctý den

       přejde do úplňku za čtrnáct dnů.

10   Dožene zbývající (čas)

       za třináct dnů." Jestliže za 14 dnů

       přešel do úplňku, když se začínal objevovat

       třetí den po novoluní, je zjevné,

       že se neukázal dříve, aby - protože

15   se poprvé ukazuje (třetí den po) novoluní a

       14. dne je v úplňku -

       poprvé se ukazuje nejpozději 3. den

       16. den přejde do úplňku za

       14 dnů.

 
 


Zpátky k Hérakleitovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz