Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K

Pseudo-Kleiniás
Poslední aktualizace:  24. 2. 2008 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   Jako DK 54:  "Próros, Amyklás, Kleiniás", spíše však Pseudo-Kleiniás.

   -4. století, Tarentos, jižní Itálie. Patrně jde až o raně hellénistickou tradici (nebo falsa).
   
 

   Nabízíme:

 

 

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům A

Fragmenta Thesleff

Literatura,  .RTF

  

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky A .PDF,  .RTF

Řecky .PDF,  .DOC

 

  

Česky A .PDF,  .RTF

 

Česky .PDF,  .RTF

Provizorium (kvůli kontextům)

  

Bilingva A .PDF,  .DOC