Zpátky k Anaximandrovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

 
Anaximandros


 Testimonia edice J. Mansfeld, pokud nejsou v edici DK

Překlad a revize textu je pracovní verzí z předsokratovského semináře na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
- Vojtěch Hladký, Zdeněk Kratochvíl, Radim Kočandrle -
je součástí projektu Raná řecká filosofie a přírodověda, GAČR 401/07/0516.


 Mansfeld:

Fr. 8

Fr. 9

 Fr. 11

 Fr. 19

 Fr. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fr. 8 Mansfeld = Turba philosophorum 110,11 (Sermo 1) Ruska

Oheň a voda jsou nepřátelé, mezi nimiž není žádná příbuznost,
protože oheň je horký a suchý, zatímco voda chladná a vlhká.


Fr. 9 Mansfeld = Aristotelés, Physica III,6; 207a19

Neboť uznávají vznešenost dokonce i toho bezmezna, protože všechno objímá a obsahuje v sobě veškerenstvo...


Fr. 11 Mansfeld = Turba philosophorum 109,18 Ruska

Říká, že počátkem všech věcí je jakási přirozenost, která trvá neustále, a všechno vytváří (peče) a všemu vládne.
A věru se zdá, že jednotlivé přirozenosti a jejich zrození a zániky jsou časy,
které mají meze, k nimž přirozenosti dospívají, jak se ukazují a jak je poznáváme.


Fr. 19 Mansfeld = Turba philosophorum 109,20 Ruska

Říkám vám však, že hvězdy jsou ohnivé, a vzduch je obklopuje,
a že kdyby nebylo vlhkosti a zhuštěnosti vzduchu, které oddělují oheň od živých bytostí, spálilo by Slunce všechno, co je.


Fr. 25 Mansfeld = Turba philosophorum 110,15 Ruska

Pohleďte všichni, jak se vanutí dějí z jemného výparu vzduchu, když se teplo spojí s vlhkem, vyjde cosi jemného, a to se nutně stává větrem. ...
A stejně tak s bleskem: Když se teplo Slunce střetne s mrakem a roztrhne mrak, objeví se blesk.

 

 

 

 

 

 
Zpátky k Anaximandrovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz