Zpátky na
Miléťany

Anaximandros z Mílétu
Poslední aktualizace: 19. 5. 2011 

Zpátky na vstup
Předsokratiků

   * cca -610, Milétos, Iónie; žák Thalétův;  † -546/-545 Milétos, Iónie.   Latinizovaně: Anaximander.

   Poetik přirozenosti, astronom, meteorolog ...
   Jeho spis je patrně první svého druhu. Zachovalo se však jen několik slov. Ještě v -2. st. jej v Athénách našel gramatik Apollodóros. Mluva „značně básnická" (A 9 /1).
   První mapa země a možná i hvězdných sfér, gnómón (sluneční hodiny a jejich využití k astronomickým měřením).

   Nauka: Z neomezené božské rovnováhy se neustálým cyklickým pohybem odvíjejí protiklady (zvl. teplotní a vlhkostní),
               takže se ustavují se věci, které stejnou cestou zase zanikají, čímž splácejí daň za svou existenci, prostřednictvím vzájemného působení, které směřuje k jejich zániku.

   Stručný výklad: Anaximandros .RTF.

   Učitel: Thalés.   Žák: Anaximenés.

   Vliv: Všichni Ióňané, později spíše v Efesu, zvl. Hérakleitos, stará vrstva Hippokratik; v geografii Hekataios z Milétu a dál.

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A,  C

Český text zlomků ed. Mansfeld

Poznámky ke zlomkům

Upomínkové foto!

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Řecky  .PDF,  .DOC

Poznámky  .PDF,  .RTF

Literatura

  Česky  B .PDF,  .RTF

Česky  A .PDF,  .RTF

Česky  .PDF,  .DOC

Míléťané

Literatura .RTF

  Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC

Bilingva .PDF,  .DOC

Kosmogonická a astronomická schémata  .DOC   .PDF   .PDFvětší   .PPT