Prameny

a literatura

k Anaximandrovi

Zpátky k Anaximandrovi
Na obecnou literaturu
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz


Provizorium !

Český překlad a výkladové poznámky (ve "Scholiích") vycházejí z opravené podoby toho, co bylo v mé části knížky Řeč umění a archaické filosofie, Jan Bouzek a Zdeněk Kratochvíl: Od mýtu k logu; nakl. Herrmann a synové, Praha 1995.

Překlad je tedy zatím, nejednotný, vedle mých překladů obsahuje překlady převzaté nebo upravené z Karla Svobody, Zlomky předsokratovských myslitelů; Praha 1962.
V některých případech navazuje také na překlad Díogena Laertia od Antonína Koláře ve vydání Díogenés Laertios, Životy a názory proslulých filosofů; Pelhřimov 1995. 

Pramenem překladu je řecký text edice Herrmann Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker; Weidmann, Dublin - Zürich 1966.
 

Provizorní literatura k Anaximandrovi:

Bröcker, Walter: Heraklit zitiert Anaximander; Zeitschrift für klasische Philologie, Hermes 84 (1956), s. 382-384.
Také v: Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, ed. H.-G. Gadamer, Darmstadt 1968.

Kahn, Charles: Anaximander and the Origins of Greek Philosophy; New York 1960.
                         Česky ukázka v: Kosmos a živly = Pomfil 11; Rezek, Praha.

Mýtus, epos a logos = Pomfil 2; Rezek, Praha 1991.
 

Patrně nejlepší rekonstrukce Anaximandrovy kosmologie:

Couprie, D. L., The Discovery of Space: Anaximander's Astronomy, in: Couprie, D. L. - Hahn, R. - Naddaf, G., Anaximander in Context. New Studies in the Origins of Greek Philosophy, New York 2003.

Obecná literatura k předsokratikům je v rubrice Předsokranici / Obecné.
 


Zpátky k Anaximandrovi
Na obecnou literaturu
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz