Anaximandros
A 2

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyAnaximandros, syn Praxiadův, Miléťan, filosof; příbuzný, žák a nástupce Thalétův. První objevil rovnodennost, slunovraty a hodiny (horologeia) i že Země leží v úplném středu (světa). Vynašel gnómón (tyč slunečních hodin) a vůbec ukázal základ geometrie. Napsal:
O přírodě (přirozenosti, Peri fyseós), Mapa Země, O stálicích, Sféra, a některé jiné spisy.
 

Suidás, Lexikon, pod heslem Anaximandros