Anaximandros
A 5

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyPochopil sklon zodiaku, ...


Plinius, Naturalis historia II, 31