Anaximandros
A 6

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


A 6 /1

A 6 /2A 6 /1

Anaximandros z Milétu, posluchač Thalétův, se první odvážil nakreslit obydlený svět na desku. Po něm pak tento nákres upřesnil Hekataios z Milétu, muž mimořádně zcestovalý, takže tato věc byla obdivována.

Agathémeros, Geographiae informatio I, 1


 
A 6 /2

Eratosthenés tvrdí, že po Homérovi následovali dva (zeměpisci): Anaximandros, Thalétův známý a spoluobčan, a Hekataios Milétský. Anaximandros prý vydal první zeměpisnou mapu a Hekataios odkázal nákres, o kterém se díky jeho dalším spisům věřilo, že pochází od něho.

Strabón I, p. 7
 

Viz Hérodotos, Historiae IV, 36:

Směji se však, když vidím, že již mnozí nakreslili okrsek Země a přitom nikdo nemyslel na výklad. Malují, jak Ókeanos obtéká dokola Zemi, která je kulatá jako podle kružítka, a Asii dělají stejně velkou jako Evropu.