Anaximandros
A 17a

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyAnaximandros říká, že (nebe/svět ?) je ze směsi tepla a chladu.


Aetios II, 11, 5 (D. 340)