Anaximandros
A 19

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyO pořadí planet a o jejich velikostech a vzdálenostech se poprvé vykládá u Anaximandra, neboť nalezl výklad o velikostech a vzdálenostech, jak vypráví Eudémos (fr. 95 Sp.), když odkazuje na pořadí této teze u prvních pýthagorejců. Velikost i vzdálenost Slunce a Luny až podnes (6. AD) zjišťujeme díky zatměním ... a patrně tento postup Anaximandros objevil. Velikosti a vzdálenosti Merkura a Venuše pak zjišťujeme díky jejich elongacím.
 

Simplikios, De caelo 471, 1