Anaximandros
A 22

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


A 22 /1  =  Aetios II, 25, 1 (D. 355)
A 22 /2  =  Aetios II, 28, 1 (D. 358)
A 22 /3  =  Aetios II, 29, 1 (D. 359)


A 22 /1

Anaximandros říká, že kruh (ze kterého vyzařuje Luna) se 19 krát větší než Země. Je podobný vozovému kolu, které má dutou obruč, je plný ohně, tak jako sluneční kruh. Leží šikmo, jako onen (sluneční). Má jeden průduch jako (viz B 2) píšťala blesku.
Zatmění (fáze?) nastávají střídáním oběhů.

Aetios II, 25, 1 (D. 355)


A 22 /2

Anaximandros, Xenofanés a Bérósos (říkají o Luně ?), že má vlastní světlo.

Aetios II, 28, 1 (D. 358)A 22 /3

Anaximandros (říká, že zatmění Luny nastává), když je ústí uzavřeno kolem oběhu.

Aetios II, 29, 1 (D. 359)