Anaximandros
A 24

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyAnaximandros říká, že vítr je proud vzduchu, když se vše nejútlejší i nejvlhčí v něm působením Slunce dává do pohybu nebo rozplývá.
 

Aetios III, 7, 1 (D. 374)