Anaximandros
A 27

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


A 27 /1  =  Aristotelés, Meteor. II, 1, 353b 6

A 27 /2  =  Aleaxandros Afrod. 67, 3 Stählin

A 27 /3  =  Aetios III, 16, 1 (D. 381)


A 27 /1

(Referát o iónské meteorologii:) Celá oblast v okolí Země je totiž nejprve vlhká, ale Slunce ji vysouší a to, co se vypařilo, působí větry i obraty Slunce a Měsíce, a to, co zůstalo, je moře. Proto se domnívají, že vysoušením se moře zmenšuje a nakonec že úplně vyschne...

Aristotelés, Meteor. II, 1, 353b 6


A 27 /2

... Tohoto mínění (A 27/1) byli Anaximandros a Díogenés (z Apollónie), jak zaznamenává Theofrastos.

Aleaxandros Afrod. 67, 3 Stählin

 


A 27 /3

Anaximandros říká, že moře je zbytkem prvotní vlhkosti. Oheň její větší část vysušil, zbytek (sušinu) pak proměnil vyžehnutím.

Aetios III, 16, 1 (D. 381)