Prameny

a literatura

k Anaximandrovi

Zpátky k Anaximenovi
Na obecnou literaturu
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz


Provizorium !

Český překlad a výkladové poznámky (ve "Scholiích") vycházejí z opravené podoby toho, co bylo v mé části knížky Řeč umění a archaické filosofie, Jan Bouzek a Zdeněk Kratochvíl: Od mýtu k logu; nakl. Herrmann a synové, Praha 1995.

Překlad je tedy zatím, nejednotný, vedle mých překladů obsahuje překlady převzaté nebo upravené z Karla Svobody, Zlomky předsokratovských myslitelů; Praha 1962.
V některých případech navazuje také na překlad Díogena Laertia od Antonína Koláře ve vydání Díogenés Laertios, Životy a názory proslulých filosofů; Pelhřimov 1995. 

Pramenem překladu je řecký text edice Herrmann Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker; Weidmann, Dublin - Zürich 1966.
 

Literatura k Anaximenovi zatím není připravená.

 

Obecná literatura k předsokratikům je v rubrice Předsokranici / Obecné.
 


Zpátky k Anaximenovi
Na obecnou literaturu
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz