Zpátky na
Miléťany

Anaximenés z Mílétu
Poslední aktualizace: 7. 5. 2011 

Zpátky na vstup
Předsokratiků

   * cca -585, Milétos, Iónie; žák Anaximandrův;  † -528/-525 Milétos, Iónie.   Latinizovaně: Anaximenes.

   Poetik přirozenosti, meteorolog ...

   Nauka: Bezmezný vzduch objímá (periechón) veškerenstvo, v něm vznikají teplotní a vlhkostní protiklady, díky kterým vyvstávají ostatní živly.
               Vanutí (pneuma) určuje proměny světa, je také duší, která nám (i všemu) vládne.

   Úvodní výklad: Anaximens .RTF

   Učitel: Možná Anaximandros

   Vliv: V iónské tradici, Anaxagorás, Díogenés z Apollónie ... (nevíme, zda analogie s dílem těchto autorů je dána vlivem nebo jinak, leč je velká)

 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B, A

 

 Upomínkové foto!

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B, A  .PDF,  .RTF

 

 Literatura

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

 Literatura .RTF

  Bilingva B .PDF, .DOC

Bilingva A .PDF, .DOC

Na jednotlivé zlomky B (staré)

Na jednotlivé zlomky A (staré)