Anaximenés
A 2

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximena

Na
PředsokratikyAnaximenés, syn Eurustratův, Miléťan; filosof, žák a nástupce Anaximandra Milétského, prý také Parmenida (omyl). Žil (v 55. olympiádě (560/557 BC -
omyl ?) v době pádu Sard, když Peršan Kýros porazil Kroisa (546/545 BC).

Suidás, Lexicon