Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K

Antisthenés Hérakleitovec
Poslední aktualizace:  28. 1. 2009 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   Jeden z vykladačů Hérakleitova spisu. Působí v Athénách koncem -5. století.   Latinizovaně: Antisthenes Atheniensis.

   Neplést s jinými Antisthény!

   Jinak o něm nevíme nic víc, než co je zachováno ve zlomcích testimonií o něm - nebo spíš oběcně o "hérakleitovcích".

   Viz Kratylos.
   
 

   Nabízíme:

 

  

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům A

 

Literatura,  .RTF

 

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky A .PDF,  .RTF

 

 

  

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

 

 

Bilingva A .PDF,  .DOC