Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Métrodóros z Lampsaku

Zlomky DK 61
 

A 1 = Platón, Ion 530cd

Máš pravdu, Sókrate; mně aspoň dala tato část mého umění nejvíce práce a mám za to, že umím nejkrásněji ze všech lidí mluvit o Homérovi, takže ani Métrodóros z Lampsaku ani Stésimbrotos z Thasu ani Glaukón ani nikdo jiný z kterékoli doby nedovedl povědět tolik krásných myšlenek o Homérovi, jako já.

 

A 2 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum II, 11

Zdá se, jak praví Favórinos v Rozmanitých příbězích, že [Anaxagorás] byl první, kdo o Homérových básních prohlásil, že jednají o zdatnosti a spravedlnosti. Tímto výrokem se prý obšírněji (viz A 5 ?) zabýval Métrodóros z Lampsaku, jeho známý, který také první vážně studoval tohoto básníka z přírodně filosofického hlediska.

 

A 3 = Tatianos, Oratio ad Graecos 21, 3

Métrodóros z Lampsaku ve spise O Homérovi ... převáděl vše na alegorii...

 

A 4 /1 = Hésychios, Lexicon

O Agamemnonovi mluvil Métrodóros alegoricky jako o aithéru.

 

A 4 /2 = Filodémos, Peri eusebeias; Voll. Herc. c. alt. VII, 3f. 90 (Gomperz, Wien. Sitz. Ber. ph. h. Cl. 116, 14)

(...) Agamemnona pokládal za aithér, Achillea za Slunce, Helenu za zemi, Alexandra (Parida?, viz A 3) za vzduch, Hektora za Měsíc - a podobně nazval i ostatní. Pokud jde o bohy, prohlásil Démétér za játra, Dionýsa za slezinu a Apollóna za žluč.

 

A 5 = Porfyrios, Quaestiones homer. in K 252 (pleón nyx) I; p. 147, 18 Schrad.

 

A 6 = Synkellos, Chron. 140c. I; p. 282, 19 Dind.  = Schol. Vet. in Hes., Op. 63b Petrusi

Ti z okolí Anaxagorova vykládají mytické bohy: Dia jako mysl, Athénu pak jako dovednost. Odtud pochází i [slova] "Když ruce selhávají, odchází zručná Athéna."


A 6 cfr = Geórgios Kedrénos I, 144 Bekker

Ti z okolí Anaxagorova vykládají mytické bohy: Dia jako mysl, Athénu pak jako dovednost. Odtud pochází i [slova] "Komu selhávají ruce, opouští zručnou Athénu." Říkají, že Prométheus je mysl, neboť mysl je pro lidi prozíravostí (prométheia). Vyprávějí, že proto se také lidé [mohou] přetvořit, zjevně od vlastního mínění k poznání.


A 6 cfr2 = Orphicorum fr. 347 Kern

Když ruce selžou, odchází zručná Athéna.

 


 


Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz