Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Epici a mytografové
Poslední aktualizace: 8. 8. 2013

Zpátky domů na
fysis.cz


   Epika:
   Nejprve Homérské eposy (Ílias a Odysseia), pak na tradici iónských rhapsódů navazují anonymní zlomky "homérských básníků".
   Svébytné přepracování mýtů je pak na řecké pevnině dílem Hésiodovým.
   Unikátní náboženskou památkou jsou Homérské hymny.
   V širším kontextu sem patří i Orfika a jejich alegorický výklad v Papyru Derveni, nebo zase Ión z Chiu.

   Mytografové bližší pozdější filosofii:
   Návaznost na theogonickou a kosmogonickou epiku: Epimenidés z Knóssu, Ferekýdés ze Syru, Akúsiláos z Argu.
   Alegorický výklad Homéra: Theagenés z Rhégia, Métrodóros z Lampsaku.
   Spíše mythologické postavy: Músaios, Linos.
   Z textů těchto mythografů se zachovaly jen zlomky, ed. např. Diels - Kranz; Diogenés Laertios I, 41 - 42; I, 109 - 122.
   Přehledově:  Epika a mytologie .RTF,   Mytografové .RTF
   

   Jednotlivě:

 

  Homéros

Homérika

Homérské hymny

Hésiodos

Ión z Chiu

  Epimenidés

Ferekýdés

Akúsiláos

Theagenés

Métrodóros z Lampsaku

  Músaios

Linos

Orfika