Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Orfické zlomky A

edice Diels-KranzČeský text .RTF

Řecký text .DOC

Scholia
(= výkladové poznámky)
 (.RTF) 

 

 


 

A 1 = Suidás, Lexikon, heslo Orfeus

A 1a = Suidás, Lexikon, heslo Hippos Nisaios

A 1b = Kléméns Alexandrijský, Strómateis I, 131, 3

Také věštebné výroky připisované Músaiovi [ve skutečnosti] vyslovil Onomakritos. Orfeův Kratér je pak dílo Zópyra z Hérakleie a Sestup do Hádu zase Prodika ze Samu.
 

A 2 /1 = Alkaios fr. 39a, 7-10 = fr. 80 Diehl


A 2 /2 = Íbykos, fr. 25 = fr. 17 Diehl

        ... Orfeus slavného jména.
 

A 3 = Aischylos, Agamemnón 1629

Tvůj jazyk je opakem Orfeova:
on totiž všechno v radosti vedl svým zpěvem ...


A 4 = Pausaniás, Cesta po Řecku X, 30, 6

Podíváme-li se znovu po dolejší části malby, spatříme za Patroklem Orfea, sedícího na jakémsi pahorku. Levicí drží lyru, druhou rukou se dotýká vrbových ratolestí, neboť se opírá o strom. Ten háj, zdá se, náleží Persefoně, rostou v něm totiž topoly černé a vrby, jak si to představoval i Homér (Odysseia X, 509). Orfeus má řecký oděv, ba ani šat nebo pokrývku hlavy nemá thráckou.


A  5/1 = Proklos, Schol. Hesiod. Opp. 631; p. 361, 6 Gaisf.


A 5 /2 = Hérodotos, Historiae II, 53, 4

Hésiodos a Homér žili tuším asi 400 let přede mnou [Hésiodem], ne více. A ti to byli, kdo vytvořili Řekům rodokmen bohů, dali jim přízviska a rozdělili mezi ně jejich hodnosti a umění a naznačili jejich podoby.
Básníci, o kterých se tvrdí, že žili před těmito muži [např. Orfeus], žili podle mého názoru později. .. to druhé, co se týká Hésioda a Homéra, tvrdím já.
 

A 6 = Eurípidés, Alkéstis 357

A 7= Eurípidés, Alkéstis 962


A 8 = Eurípidés, Hippolytos 952

                        Nuž chlub se dál a jez jen stravu bezmasou

                        a kramař se zbožností. Řiď se Orfeem,

                        dál třešti a měj v úctě knižní učenost!

 

A 9 = Eurípidés, Kyklóp 646

                        Znám ale překrásný Orfeův popěvek.

                        Ten způsobí, že větev sama od sebe

                        zajede do lebky a oko vypálí.

 

A 9a = Eurípidés, Hypsipyle, Ox. Pap. VI n. 852 fr. 1; col. 3, 8 p. 36 Hunt = 51 Arnim

A 9b = Eurípidés, Hypsipyle, fr. 64; col. 2 p. 70 Hunt = 66 Arnim


A 10 /1 = Eurípidés, Rhésos 943

                        Vždyť tam [v Thrákii] prý učil tajným božským obřadům

                        kdys Orfeus, jenž je spřízněn s tímto hrdinou [Rhésem],

                        kteréhos zabil. Tam jsme, Foibos a my s ním,

                        též vyučili Músáia, je vznešený tvůj spoluobčan,

                        ctí ho celý svět.

 

A 10 /2 = Eurípidés, Rhésos 943

                        Ten [thrácký král Rhéssos] v chmurný podsvětní svět mrtvých nevkročí!

                        Já budu prosit mladou Paní v podsvětí,

                        ctnou dceru Démétry, všech plodů dárkyně,

                        ať propustí tu duši, vždyť má povinnost

                        tím poctít Orfeovy věrné přátele.

 

A 11 = Aristofanés, Ranae 1032

A 12 = Aristofanés, Ptáci 693

A 12a = Timotheos Lyrik, Pers. 234 Wilamowitz


A 13 = Kéméns Alexandrijský, Stromata VI,15,2 (= Hippiás 86 B 6)

Něco z toho snad vyslovil Orfeus, něco zase Músaios, zkrátka různí autoři na různých místech, něco také Hésiodos, něco Homér, něco ostatní básníci, něco však i prozaici, jak z Řeků, tak z barbarů.


A 13a = Olympiodóros, in: Fótios, Bibliotheca c. 80, 61a31 Bekker


A 14 = Platón, Symposion 179d

Ale Orfea, syna Oiagrova, odeslali z Hádu s nepořízenou; ukázali mu jen přízrak ženy, pro kterou přišel, ji samu mu však nedali, neboť se jim zdál být příliš změkčilý, byl totiž pěvec s kitharou, a že neměl odvahu pro lásku zemřít jako Alkéstis, ale vším důvtipem se snažil vejít do Hádu živý. Proto jej [bohové] potrestali a způsobili, že se mu dostalo smrti od žen.


A 14a = Platón, Ión 536b

... a na těchto prvních článcích [řetězu jdoucího od Mús]), na básnících, jsou zavěšeni zase jiní, každý na jiném z nich a tak přijímají enthusiasmos, jedni z Orfea, druzí z Músaia, většina je však posedlá Homérem a je držena jím.

 

A 14b = Ísokratés, Búsiris 38, 5 - 39, 7 (XI, 38-39)

A 15 = Diodóros Sik., Bibliotheca historica V, 64, 4

A 16 = Theofrastos, Charaktery 16, 11

A když se mu něco zdá, běží k vzkladačům snů, k věštcům, i ktěm, co pozorují let ptáků, zahrnuje je otázkami, ke kterému bohu nebo bohyni se má modlit.
Každý měsíc jde s ženou - a když ta nemá čas, tak s pěstounkou - i s dětmi k orfickým kněžím obnovovat obřad zasvěcení.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Zpátky na Orfika
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz