Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Petrón

Poslední aktualizace:   25. 1. 2009

Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky

 

Testimonia DK 16
 

česky .RTF,  .PDF                   řecky .DOC,  .PDF
 

 

Latinizovaně: Petron.

O tomto svérázném mysliteli - možná pýthagorejském?, snad v pozdním -6. století, nevíme skoro nic než to, co o něm zachoval Plútarchos v těchto dvou jemně záhadných referátech:
 

 

A 1 /1 = Plútarchos, De defectu oraculorum 22; p. 422b

Podle Petróna je 183 světů uspořádaných ve tvaru trojúhelníka, jehož každá strana obsahuje 60 světů a 3 zbývající stojí každý v jednom vrcholu. Sousední světy se navzájem dotýkají, kráčejíce klidně kolem jako při kruhovém tanci.


A 1 /2 = Plútarchos, De defectu oraculorum 23; p. 422d

Počet světů (kosmón) neukazuje žádný Egypťan ani Ind, nýbrž Dór ze Sicílie, muž z Himer, jménem Petrón. Jeho spisek se bohužel nezachoval. Hippys (Hippón?, Hippasos?) z Rhegia, jehož cituje Faniás z Eresu, popisuje tento Petrónův názor důvod toho, proč je 183 světů (uspořádání?). Dotýkají (rozněcují?) se prý navzájem podle prvků (pořadí?, souhvězdí?), což snad je význam jeho slov „podle pořadí se dotýkat ", aniž by blíže objasnil, co tím dotýkáním chce říci. (Viz Hérakleitos B 139 ?)

  


Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz