Zpátky na
 Presokratiky
podle čísel DK

Pýthagorejská testimonia

Poslední aktualizace:  25. 1. 2009

Zpátky na  
Presokratiky
podle skupin

 
   Iamblichův katalog (DK 58 A)

   Anonymní pýthagorejci v raně peripatetickém podání (DK 58 B)

   Akúsmata (Zaslechnuté výroky) a Symbola (DK 58 C)               (K tomu předběžný výklad: Akusmata .RTF)

   Pýthagorejci u Aristoxena (DK 58 D) - řecky.DOC,  .PDF

   Pýthagorejci ve střední komedii (DK 58 E) - řecky.DOC,  .PDF

   Pýthagorejci u Diogena Laertia

   Pýthagorejské texty z hellénistické doby, ed. H. Thesleff - řecky.DOC,  .PDF

   Carmen aureum (Chrysa epé) - řecky.DOC,  .PDF

   Astrologické fragmenty z pozdní antiky připisované Pýthagorovi - řecky.DOC,  .PDF

   Další pozdně antická testimonia - česky .DOC,  .PDF
 

  Pýthagorejci

Pýthagorejci archaické doby

Pozdní pýthagorejci