Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Lékaři
Poslední aktualizace: 9. 3. 2008

Zpátky domů na
fysis.cz


   Vliv lékařských škol na vývoj archaického a raně klasického myšlení je veliký. Rozdíly mezi nimi se zdají být menší než rozdíly mezi jednotlivými proudy archaické "filosofie", jde o prostředí "nadnárodní". Nejvýznamnější lékařské školy jsou na Západě v Krotónu, na Východě na ostrově Kós a v Knidu na maloasijské pevnině. Vztah ke kultům Apollóna a Asklépia (zvláště později), ale není vždy jasné, jak se skutečný provoz váže nebo neváže ke kultovním pravidlům.

   Vliv lékařských škol není omezen na díla těch aktivních lékařů, kteří se také sami podíleli na protofilosofickém vývoji (viz níže). Je mnohem širší a je přímou součástí pozdně archaického a klasického myšlení o přírodě i o věcech lidských, neboť v obou případech jde o přirozenost, fysis. Řada protofilosofických termínů je původně doma v lékařském prostředí.

   Zrovna tak je významný vliv vznikajícího filosofického myšlení na lékařské školy. Nejvýraznějí se to týká pokračování Hérakleita v raných spisech Hippokratovského kurpusu. Vliv filosofie je však patrný i jinde, často jde o dost eklektické přejímání.

   Běžná představa o "čtyřech šťávách" je však až pozdně antická (Galénos).
 

                                                                                                     Jednotlivě:

 

 Periodizace na sedmiletí

Sex, rození a duše

  Alkmaión

Hippón

Démokedés

 Duše a tělo

Duše a živly

  Díogenés z Apollónie

Hippokratés z Kóu 

Literatura:

 Terminologie

Fotky (pozdní antika) Fotky lépe

  

 

Hynek Bartoš, Očima lékaře