Prameny

a literatura

ke Xenofanovi

Zpátky ke Xenofanovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz


Provizorium !

Český překlad a výkladové poznámky (ve "Scholiích") vycházejí z opravené podoby toho, co bylo v mé části knížky Řeč umění a archaické filosofie, Jan Bouzek, Zdeněk Kratochvíl, nakl. Herrmann a synové, Praha 1995.

Překlad je tedy zatím, nejednotný:
Obsahuje 9 zlomků B převzatých z edice Nejstarší řecká lyrika (Antická knihovna, nakl. Svoboda, Praha 1981), v překladech Radoslava Hoška a F. Stiebitze
a dále několi zlomků (zvl. A) v překladu Karla Svobody (Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962).

Pramenem překladu je řecký text edice Herrmann Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker; Weidmann, Dublin - Zürich 1966
a také edice Anthologia lyrica, ed. Hiller - Crusius, Lipsiae 1903.
 

Provizorní literatura ke Xenofanovi:

Teprve bude vyjevena. Zatím je jenom obecná v rubrice Předsokranici / Obecné.
 


Zpátky ke Xenofanovi
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz