Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K 

Xenofanés
Poslední aktualizace:  26. 6. 2012

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   Latinizovaně: Xenophanus.
   * cca -565 Kolofón, Iónie;  † cca -457, jižní Itálie.
   V mladém věku emigroval do Zanklé na Sicílii (dnešní Messina), působil i v Katánii a v řadě dalších sicilských a jihoitalských řeckých měst, snad také v Elei.
   Žák Anaximandra (?) - nebo prý nikoho. Vlivy na něj: Milétská nauka o cyklech a geometrické myšlení, tradice satirické lyriky (parodie aj.).
   Negativně: Homér, Hésiodos, Thalés, Pýthagorás (B 7).
   Profesionální emigrant a zarputilec; satirik a zkoumatel přírody i božství. Kousavý ironik, racionalista a moralista, nepřítel mytologie.
   Obrátil možnost vtipu proti samotné možnosti řeči tvořit vtipy a tak založil předpoklady logiky. Zakladatel takové theologie, která je ontologií.

   Spisy (básnické, v tradičním dělení - .RTF): Ellegie, Silloi, Parodie, Peri fyseós, Jamby. Cicero je hodnotí jako nepříliš poetické (A 25).
   Vliv: asi se promítá do „elejské školy" - Parmenidés a pak do celá metafyzická filosofie. Významná pasáž u Klémenta Alex., Stromata V,109-110.

   Stručný výklad .RTF                   Problematické zdroje racionality a mravnosti .DOC                    Zlomky ve starším výkladovém pořadí
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

Kolofón

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

Literatura,  .RTF

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

Číselník všech zlonků

  Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC

Na začátek zlomků B (staré)

Na začátek zlomků A (staré)

Xenofanés an sich