Xenofanés
A 12

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana 

Na
Předsokratiky


Xenofanés řekl, že jsou stejně bezbožní ti, kdo praví, že bohové se narodili, jako ti, kdo říkají, že umírají. V obojím případě totiž nastává to, že bohové někdy nejsou.

 

Aristotelés, Rhetorica II, 23; p. 1399b