Xenofanés
B 10

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1Odedávna se potom všichni učili u Homéra ...

totiž že bohové jsou velmi špatní.

 


Hérodianos