Xenofanés
B 20

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1

 

Epimenidés žil, jak Xenofanés říká, 154 let.

 


Díogenés Laertios I, 10, 111