Xenofanés
B 23

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

 

1Xenofanés z Kolofónu učí, že Bůh je jeden a netělesný:

Jeden bůh, nejvyšší pře bohy a lidmi,

není smrtelníkům podobný ani postavou, ani myšlenkou.

 


Kléméns Alex., Strom. V, 109