Xenofanés
B 36

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1

Kterékoliv (věci) se však smrtelným projevily ke spatření ...

 


Herodian., Peri dichr. 296, 6