Paní přirozenosti
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 29. 9. 2010
 
  

 
 
Moje kurzy na Filosofické fakultě UK
Na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK učím od roku 1990, leč v tomto tisíciletí už jen jako pouhý externista, neboť mám velice co dělat na svém pracovišti na Přírodovědecké fakultě. I když nevyznávám, že by homo sapiens byl opravdu vždy moudrý, ba dokonce naivně věřím, že svět by tady byl i beze mne, tak si přesto uchovávám kontinuitu s FF, neboť tam jsou studenti, pro které je filosofie hlavním oborem.

Na těchto stránkách by měly být informace o mých kurzech aktuálnější než jinde.

Všechny kurzy začínám v týdnu od 4. 10. 2010.

 

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na FF.doc