Paní přirozenosti
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 24. 8. 2010
 
  

 
 
Uvedení k filosofii

Kurz pro takzvaně neoborové studenty („společný základ“), oba semestry.

Středa 15:50, posluchárna 131, nám. Jana Palacha.

Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problémy dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?

Upozornění: Po minulých zkušenostech dávám ctěným posluchačům předem na vědomí, že tento kurs není míněn jako nejsnadnější z paralelek „pro neoborové studenty“. Nepředpokládá sice znalosti, zato spojení bazální inteligence a zájmu o věc, protože jinak by to byla ryzí nuda a mus.

Atestace:

Zkouška za celý rok (na konci letního semestru i jindy) u přednášejícího, obvykle ústně. Na základě alespoň dvou z těchto položek:

1. Obsah přednášek.

2. Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Oikúmené, Praha 2000.

3. Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, Hermann a synové, Praha, několik vydání v průběhu 90. let.

4. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (Od Homéra po Descarta), Academia, Praha 2009 – a to buď antická část (kap. 1 až 8) nebo zbytek.

 

 

Podrobný sylabus přednášek Uvedení k filosofii.pdf

 

Podrobný sylabus přednášek Uvedení k filosofii.doc

 

 

 

Anotace všech mých kurzů na FF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na FF.doc