Paní přírody
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 20. 3. 2011
 
 
 
Moje práce na Přírodovědecké fakultě UK

Na katdře Filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty učím od jejího vzniku (resp. obnovení) roku 1990. Od léta 2008 do konce června 2011 jsem z dopuštění (nebo pobavení?) bohů jejím vedoucím.

Je tady popis mých vlastních kurzů, ale i těch, na kterých mám jenom menší podíl. Informace tady by měly být aktuálnější než jinde, týká se to např. kurzů rozvrhovaných v naší seminární místnosti, které nejsou v centrálním rozvrhu vůbec vidět.

Poznámka ke všem kurzům: Zkušenost učí, že nejhorší nudou bývají úvody do čehokoliv, zvláště pak do „společenských věd“. Vyznávám, že filosofie není „společenskou vědou“, nýbrž něčím mezi uměním a vědou, nebo někdy mezi náboženstvím (mýtem) a vědou, jindy zase něčím mezi vědami formálními (matematika, logika) a empirickými (třeba přírodními). Je jenom na nás, jestli si z toho uděláme něco zajímavého. Aby to mohlo být zajímavé, musí se začít myslet, takže úplně jednoduché to není – a 3 kredity se na naší fakultě většinou nedávají jen za dobré chování. Nicméně vím, že vaším oborem je něco jiného, s čím by to ovšem mělo souviset, někdy viditelně, jindy nenápadně.

Kromě toho doporučuji ctěné pozornosti některé z ostatních seminářů naší katedry, o kterých najdete informace na našich fakultních stránkách:

Páteční semináře katedry od 14:00 v místnosti P26, z velké části přednášky hostů, zbytek doktorandi i učitelé.

Seminář Teoretické biologie (řídí A. Markoš) bude letos vyjímečně věnovaný Aristotelově biologii, bude se číst spisek De generatione animalium, a to za účasti předních znalců, zvláště Karla Theina z FF UK, ve čtvrtek od 15:40 v místnosti P26. (Ač ve filosofii Aristotela nemusím, tak v zoologii je zajímavý, protože to umí a baví ho to, takže třeba kvůli mořským červům dokáže na chvíli zapomenout na své metafyzické principy.) Aneb: Jak to začínalo před Kauffmanem.

 

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc