Hérakleitos
B 5

 Kahn
CXVII

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 

1

 

3

 

5

Očišťují se marně krví jsouce poskvrněni,

jakoby se někdo, kdo vstoupil do bláta, omýval blátem.

Zdálo by se, že šílí, kdyby si nějaký člověk všimnul, že si počíná takto.

A oni se modlí k těmto sochám,

jako kdyby si někdo povídal s domy

a nepoznával, co jsou bohové a héroové zač.

 


Aristokritos, Theosophia 68, ed. H. Erbse, Hamburg 1941, p. 184 (1-6)
Kléméns Alex., Protrepticus 50, 4 (4-5)
Kelsos u Órigena, Contra Celsum VII, 62 (4-6)
Éliás Krétský, Orationes in Gregor. Naz. 25, 15 (parafráze 1-2)