Hérakleitos
B 9

 Kahn LXXI

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

 1

Oslové by si vybrali spíše podestýlku nežli zlato.

 


 
 Aristotelés, Ethica Nicomachea X 5, 1176 a 7


 Aristotelův kontext:

 Protože slasti koně, psa a člověka jsou různé, právě tak, jak říká Hérakleitos, že (B 9).