Hérakleitos
B 23

 Kahn
LXIX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Neznali by jméno Diké,

kdyby nebylo těchto věcí.

 


 
Kléméns Alex., Stromata IV, 9, 7


Verze překladu:

      Neznali by jméno (pojem ?) práva, ...


Překlad podle Hoeschelovy konjektury:

      Nebáli by se jména Diké (verze překladu: práva), ...