B 61

Kahn LXX

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

 

3

Moře:

voda nejčistší i nejposkvrněnější;

pro ryby pitná a životodárná,

pro lidi nepitná a zhoubná.

 


 
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX, 10, 5