Hérakleitos
B 37

 Kahn
LXXII B

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

[Prasata se myjí blátem,

drůbež prachem nebo popelem.]

 


 
Collumella, De re rustica VIII, 4, 4